Είσοδος στον λογαριασμό σας
Αναζήτηση

ISO 22000 CERTIFIED by TUV AUSTRIA

ISO 22000 CERTIFIED by TUV AUSTRIA
Οι εγκαταστάσεις των Doctor's Labs έχουν πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 22000 : 2018 το οποίο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων για την παραγωγή Συμπληρωμάτων Διατροφής.
  


  
Το ISO 22000 αποτελεί το κορυφαίο πρότυπο πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων.

  


 
Οι θεμελιώδεις αρχές του προτύπου είναι:

✦ Ο αποτελεσματικός έλεγχος σε όλη την αλυσίδα τροφίμων

✦ Η αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών της αλυσίδας τροφίμων (επιχειρήσεων, προμηθευτών, πελατών, αρχών)

✦ Η συστημική διαχείριση

✦ Τα προαπαιτούμενα προγράμματα

✦ Οι αρχές ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)

International Organization for Standardization

Οι εγκαταστάσεις της Doctors Labs έχουν πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 22000 : 2018