Είσοδος στον λογαριασμό σας
Αναζήτηση

Studies & Publications

Evaluation of liposomal B12 supplementation in a case series study
Evaluation of the Physicochemical Characteristics of Liposomal Formulations of Dr. Formulas’ Food Supplements
Physicochemical Characteristics of Liposomal Formulations of Doctor’s Formulas’ Food Supplements in Biorelevant Dispersi …
Innovative Nanocarriers for Ferrous Gluconate: The Role of Polymeric Smart Multifunctional Vectors
Vitamin C Fast Action Tablets by Doctor’s Formulas’ Food Supplements: Evaluation of Matrix Properties
International Organization for Standardization

Οι εγκαταστάσεις της Doctors Labs έχουν πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 22000 : 2018